Giới thiệu

OneBook là một blog cá nhân, lập ra với mục đích lưu trữ và chia sẻ kinh nghiệm của Bloger. Nhằm cung cấp các kiến thức về lập trình, tài liệu, hướng dẫn về lập  trình, cơ sở dữ liệu, các kiến thức khác mà bloger đã được học, trải nghiệm, sưu tầm được. 
Bạn cũng có thể trờ thành thành viên của  OneBook để cùng nhau phát triển blog vững mạnh nhằm chia sẻ  thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm bổ ích.

Thân ái!